DRAŽBA Rodinný dom na Roľníckej ulici v k. ú. Sokolce-Lak, okres Komárno