DRAŽBA Rodinný dom na Hlavnej ulici v k. ú. Drahňov, okres Michalovce