DRAŽBA Rodinný dom k. ú. Malé Bielice, okres Partizánske