DRAŽBA Rodinný dom Baďan s hospodárskou časťou a dielňou, k. ú. Klastava