DRAŽBA PRIEMYSELNÝ AREÁL SÚP. Č. 1407, V KAT. ÚZ. GALANTA