DRAŽBA Pozemok k. ú. Blatná na Ostrove, okres Dunajská Streda