DRAŽBA POZEMKY PRE VÝSTAVBU V K. Ú. HVIEZDOSLAVOV, OKRES DUNAJSKÁ STREDA