DRAŽBA POZEMKY k. ú. Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda