DRAŽBA Polyfunkčný dom súp. č. 184 na Mydlárskej ulici v Žiline