DRAŽBA Podiel 5/12 rodinného domu na ul. 1. mája a 5/14 pozemkov v k. ú. Rajec