DRAŽBA Nebytový priestor na Nám. Artézskych prameňov v Lučenci