DRAŽBA Nebytový priestor na Nám. Artézskych prameňov, Lučenec