DRAŽBA NEBYTOVÝ PRIESTOR Č. 33/1 V KAT. ÚZEMÍ HANDLOVÁ, OKRES PRIEVIDZA