DRAŽBA nebytový priestor č. 12, súp. č. 2214 na ul. Veľká Okružná, Žilina