DRAŽBA Lesné pozemky v k. ú. Brezany, okres Prievidza