DRAŽBA Bytový dom súp. č. 262 (pôvodne admin. budova) v k. ú. Nižná, okres Tvrdošín