DRAŽBA 3x nedokončený rodinný dom spolu s pozemkami, k. ú. Záborské, okres Prešov