DRAŽBA 1-izb. byt na ul. J. Palárika 17/32, k. ú. Prievidza