DRAŽBA Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí nachádzajúcich sa v k. ú. Krahule, okres Žiar nad Hronom