The legal framework of the auction cars

5.03.2015
|
Comments off
|

The amendment to the Civil Code, through Act No.. 106/2014 was added to the Civil Code provision § 53 ODS. 10, under which, where the lien secures the commitment of a consumer contract, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.

For these changes follows, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 The. from. on voluntary auctions.

Effective sales advance on a voluntary auction, v prípade ak ide o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom je teda možný exclusively through voluntary auction, allowing more responsive to market needs, as a competitive process, v ktorom sú vytvorené najlepšie podmienky pre naplnenie zámeru navrhovateľa dražby, ktorým je uspokojenie jeho pohľadávky z predaja majetku dlžníka, pri zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.

Spoločnosť LICITOR group a.s..Auction is by, ktorá pre leasingové spoločnosti pravidelne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlhodobé skúsenosti s organizovaním a prípravou dobrovoľných dražieb v zmysle z. No. 527/2002 The. from. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.