DRAŽBA SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL 1/14 NA RODINNOM DOME, OBEC KAMENNÁ PORUBA, OKRES ŽILINA