DRAŽBA SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE