DRAŽBA rodinný dom súp. No. 85 k. O. Kubrica, Trenčín