DRAŽBA rodinný dom súp. No. 548 na ulici Riečna, Žilina - Bánová