DRAŽBA rodinný dom súp. No. 285, floor. úz. Domaša, Obec Hronovce