DRAŽBA rodinný dom súp. No. 26, floor. úz. Polom, Obec Hnúšťa