DRAŽBA rodinný dom súp. No. 108, k.ú. Horné Kočkovce, District Matador