DRAŽBA rodinný dom súp. No. 100 s príslušenstvom v obci Beckov