DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v obci Čakajovce, period Nitra