DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. O. Šulekova, District Hlohovec