DRAŽBA Rodinný dom na ulici Obrancov mieru v k. O. Fiľakovo, District of Liberec