DRAŽBA Rodinný dom na Hlavnej ulici v k. O. Drahňov, District of Michigan