DRAŽBA Rodinný dom Baďan s hospodárskou časťou a dielňou, k. O. Klastava