DRAŽBA PRIEMYSELNÝ AREÁL SÚP. Item. 1407, V KAT. ÚZ. GALANTA