DRAŽBA OBLÚKOVÁ HALA V OKRAJOVEJ ČASTI OBCE DOLNÝ BADÍN, OKRES KRUPINA