DRAŽBA nebytový priestor č. 12, soup. No. 2214 and ul. Grand City, Žilina