DRAŽBA LESNÉ POZEMKY V K. Ú. BREZANY, OKRES PRIEVIDZA