DRAŽBA ADMINISTRATÍVNA BUDOVA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE