DRAŽBA RODINNÝ DOM S. Item. 55 V K. Ú. Velka Mana, OKRES NOVÉ ZÁMKY