DRAŽBA rodinný dom súp. No. 56 and ul. Potočná, village Nededza