FAMILY HOUSE SÚP.Č. 1498-NA UL. Beet-TOWN TREBIŠOV