DRAŽBA Rodinný dom s. No. 55 in the. O. Veľká Maňa, District of New Castle