2015 March

The legal framework of the auction cars

10:52 on
|
Comments off
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 was added to the Civil Code provision § 53 ODS. 10, under which, where the lien secures the commitment of a consumer contract, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
For these changes follows, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]