DRAŽBA SKLAD UMELÝCH HNOJÍV V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE