DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 85 k. O. Kubrica, Trenčín