DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 548 na ulici Riečna, Žilina - Bánová