DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 285, Fußboden. úz. Domaša, Obec Hronovce