DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 26, Fußboden. úz. Polom, Obec Hnúšťa