DRAŽBA Rodinný dom súp. Keine. 2059 so saunou a vonkajším bazénom v k. O. New Locks, District of New Castle