DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 108, k.ú. Horné Kočkovce, Bezirk Matador